ASO Wachowiak jest pierwszą i obecnie jedyną w Polsce firmą oferującą pełne naprawy wtryskiwaczy Bosch Common Rail wykonywane zgodnie z technologją firmy Bosch.

Naprawy wtryskiwaczy Delphi Common Rail z paskiem kodowym C3I oraz pompowtryskiwaczy Delphi E1 do samochodów Volvo FH-12 i FH-16 w ASO Wachowiak są już dostępne.

sprzedaż
20 wrzesień 2020,  

Warto wiedziećKierownik serwisu zleceniodawcy


Podczas napraw (regeneracji) układów zasilania paliwem silników wysokoprężnych oraz ichpodzespołów, przy zleceniu wykonania usługi w ramach podwykonawstwa, odpowiedzialność za wyniki przeprowadzonej diagnostyki pojazdu lub maszyny ponosi serwis zlecający.


Niewłaściwe zlecenie wykonania usługi lub niewłaściwe zgłoszenie usterki może doprowadzić do zbędnych kosztów naprawy i/lub nie spowodować  usunięcia usterki w naprawianym pojeździe (maszynie).


Związane to jest z granicami norm technicznych poszczególnych parametrów określonych przez producentów podzespołów. Parametry te są bardziej rygorystyczne niż realne, przy których praca podzespołów nie powoduje wystąpienia nieprawidłowości lub niedogodności w eksploatacji pojazdu (maszyny).  


W związku z tym, serwis specjalistyczny  przy otrzymaniu wyników diagnostyki dostarczonych podzespołów niezgodnych z wymaganymi przez producenta orzeka konieczność ich naprawy.


Naprawy układów Common Rail wskazane jest wykonywać kompleksowo. Wynika to z ich budowy, zasad działania oraz specyfiki eksploatacji i serwisowania. Dziesięcioletnie doświadczenie firmy Wachowiak w naprawach układów Common Rail jednoznacznie potwierdza te zalecenia.


Głównymi przyczynami uszkodzenia układów Common Rail są: stosowanie przez użytkowników złego paliwa, eksploatacja w układach nieoryginalnych filtrów paliwa oraz niewłaściwe serwisowanie.


Montaż podzespołów układów zasilania paliwem silników wysokoprężnych musi odbywać się zgodnie z obowiązującą technologią producenta pojazdu z zastosowaniem odpowiednich narzędzi oraz blokad. W naprawianych układach filtr paliwa musi być bezwarunkowo wymieniony na nowy. W układach Common Rail muszą być stosowane wyłącznie oryginalne filtry paliwa. Pod określeniem „oryginalny” rozumie się filtr paliwa dystrybuowany przez producenta samochodu lub danego układu zasilania.


Jednoczesne uszkodzenie w układzie zasilania wszystkich wtryskiwaczy, pompowtryskiwaczy lub pomp PLD niemalże jednoznacznie wskazuje na ich niewłaściwą eksploatację. Niemniej, prawnie i proceduralnie, to stwierdzenie musi być poparte wynikami wykonanych odpowiednich czynności diagnostyczno-weryfikacyjnych.