ASO Wachowiak jest pierwszą i obecnie jedyną w Polsce firmą oferującą pełne naprawy wtryskiwaczy Bosch Common Rail wykonywane zgodnie z technologją firmy Bosch.

Naprawy wtryskiwaczy Delphi Common Rail z paskiem kodowym C3I oraz pompowtryskiwaczy Delphi E1 do samochodów Volvo FH-12 i FH-16 w ASO Wachowiak są już dostępne.

sprzedaż
15 styczeń 2021,  

Obsługa klientaGwarancje


Zgodnie z obowiązującym prawem firma Wachowiak zabezpiecza klientom sprzedaż towarów i usług  w postaci udzielanej gwarancji lub z tytułu rękojmi.


W ramach gwarancji firma Wachowiak zapewnia swoich klientów, iż wykonane przez firmę czynności diagnostyczne, weryfikacyjne i naprawcze zapewniają poprawne funkcjonowanie naprawionych  i regenerowanych wyrobów.


Gwarancja całościowa obejmuje sprzedany towar w całości bez wyjątków i zastrzeżeń.


Gwarancja częściowa obejmuje wyłącznie fabrycznie nowe i regenerowane przez firmę Wachowiak części zamienne do naprawianych (regenerowanych) przez firmę wyrobów oraz wykonane przy tym czynności serwisowe w całokształcie wykonanej naprawy (regeneracji).


Gwarancja jest udzielana pisemnie na odpowiednim druku zawierającym warunki gwarancji.


Gwarancja jest uwzględniana wyłącznie pod warunkiem spełnienia jej warunków oraz przedstawienia dowodu zapłaty za sprzedany towar (wykonaną usługę) i czytelnie wypełnionej karty lub książki gwarancyjnej.


Odpowiedzialność firmy Wachowiak względem klienta za wady fizyczne i prawne w sprzedawanym towarze (usłudze) z tytułu rękojmi nie wymaga jej pisemnego potwierdzenia.


Rękojmią objęte są wyłącznie fabrycznie nowe i regenerowane przez firmę Wachowiak części zamienne do naprawianych (regenerowanych) przez firmę wyrobów oraz wykonane przy tym czynności serwisowe w całokształcie wykonanej naprawy (regeneracji)


Podstawą rozpatrzenia roszczenia reklamacyjnego z tytułu rękojmi jest dowód zapłaty za sprzedany towar (wykonaną usługę).


Wszystkie roszczenia reklamacyjne (zarówno z tytułu udzielonej gwarancji jak i z tytułu rękojmi) rozpatrywane są przez firmę Wachowiak w ustawowym terminie zgodnie z „Zasadami rozpatrywania roszczeń reklamacyjnych” firmy Wachowiak oraz obowiązującym prawem.