ASO Wachowiak jest pierwszą i obecnie jedyną w Polsce firmą oferującą pełne naprawy wtryskiwaczy Bosch Common Rail wykonywane zgodnie z technologją firmy Bosch.

Naprawy wtryskiwaczy Delphi Common Rail z paskiem kodowym C3I oraz pompowtryskiwaczy Delphi E1 do samochodów Volvo FH-12 i FH-16 w ASO Wachowiak są już dostępne.

sprzedaż
15 styczeń 2021,  

Obsługa klientaTerminy wykonania usługFirma Wachowiak nieustannie pracuje nad skróceniem terminów wykonania usług dla swoich Klientów bez obniżenia ich jakości.


Terminy wykonania usług bezpośrednio związane są z możliwościami przerobowymi firmy ( w tym ilością i jakością personelu, wyposażeniem, wdrożonymi technologiami itp.) oraz z dostępnością u dostawców niezbędnych części zamiennych.


Firma wykonuje czynności diagnostyczno-weryfikacyjne i naprawcze w maksymalnie krótkim terminie, ale ściśle zgodnie z obowiązującymi technologiami i procedurami.


Priorytetowo wykonywane są usługi w trybie „na poczekaniu”, jednak Klient musi liczyć się z możliwymi problemami natury technicznej, które mogą uniemożliwić wykonanie usługi w ciągu bieżącego dnia.


Nie mniejszą rolę w wykonaniu usług „na poczekaniu” stanowi czas dostarczenia podzespołu lub pojazdu do firmy Wachowiak. Czym później jest dostarczony wyrób do serwisu, tym mniejsze są szanse wykonania usługi „na poczekaniu”.


Usługa „na poczekaniu” zazwyczaj wykonywana jest dla Klientów wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu rodzaju i szczegółów zlecenia Klienta oraz dokładnego uzgodnienia terminu wizyty w serwisie.


Czynności diagnostyczno-weryfikacyjne zwyczajowo wykonywane są niezwłocznie po dostarczeniu uszkodzonego wyrobu do serwisu w ramach diagnostyki wstępnej i podstawowej.


Diagnostyka zasadnicza zależna jest od wyników diagnostyki wstępnej i podstawowej oraz od rodzaju i charakteru usterki. Firma Wachowiak nie określa terminów wykonania diagnostyki zasadniczej, ale pragnie ją wykonywać w najkrótszych możliwych terminach z natychmiastowym zawiadomieniem Klienta o jej wynikach.


Naprawy podzespołów aparatury wtryskowej zajmuje średnio 2-3 dni robocze.


Naprawy samochodów z uszkodzonym układem zasilania paliwem silników wysokoprężnych wykonywane są w firmie od 2 do 4 dni roboczych pod warunkiem braku innych usterek w naprawianym wyrobie (ujawnionych lub ukrytych za ujawnionymi).


Terminy napraw pojazdów i silników ściśle uzgadniane są z Klientami po wykonaniu niezbędnych czynności diagnostyczno-weryfikacyjnych oraz po określeniu dostępności i terminów dostaw niezbędnych do naprawy części zamiennych.


Orientacyjny termin wykonania napraw głównych silników wynosi od 7 do 21 dni roboczych.


Firma Wachowiak nie ponosi odpowiedzialności przed swymi Klientami za przedłużenie terminów wykonania usług, związanych z brakiem części zamiennych zamówionych przez firmę Wachowiak we właściwym czasie ale niedostarczonych przez centralnych dystrybutorów, głównych dostawców oraz przedstawicieli firm-producentów zarówno na terenie kraju jak i za granicą.