ASO Wachowiak jest pierwszą i obecnie jedyną w Polsce firmą oferującą pełne naprawy wtryskiwaczy Bosch Common Rail wykonywane zgodnie z technologją firmy Bosch.

Naprawy wtryskiwaczy Delphi Common Rail z paskiem kodowym C3I oraz pompowtryskiwaczy Delphi E1 do samochodów Volvo FH-12 i FH-16 w ASO Wachowiak są już dostępne.

sprzedaż
15 styczeń 2021,  

Obsługa klientaJak są rozpatrywane roszczenia reklamacyjne


Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są pod kątem zgodności stanu technicznego reklamowanego towaru z wymaganiami producenta lub normami technicznymi oraz określenia rodzaju ujawnionych w towarze wad.


W celu rozpatrzenia roszczenia reklamacyjnego w pierwszej kolejności wykonywane są czynności diagnostyczne określające zgodność podstawowych parametrów towaru z wymaganymi normami oraz weryfikacja stanu podzespołów towaru.


W przypadku nieuzyskania jednoznacznych odpowiedzi dotyczących usterki, przez firmę Wachowiak przeprowadzane są dodatkowe czynności serwisowe. W razie konieczności w proces rozpatrzenia reklamacji angażowani są przedstawiciele producenta sprzedanego towaru (poszczególnych części zamiennych użytych podczas naprawy serwisowej) i/lub rzeczoznawcy biegli sądowi.


Określenie powodów powstania ujawnionych wad w reklamowanym towarze nie należy do zobowiązań gwarancyjnych firmy Wachowiak oraz jej ustawowych obowiązków, ale może być wykonane na pisemne polecenie Klienta i na jego koszt.


Szczegóły postępowania reklamacyjnego zawarte są w książkach i kartach gwarancyjnych firmy Wachowiak oraz w „Zasadach rozpatrywania roszczeń reklamacyjnych”.