ASO Wachowiak jest pierwszą i obecnie jedyną w Polsce firmą oferującą pełne naprawy wtryskiwaczy Bosch Common Rail wykonywane zgodnie z technologją firmy Bosch.

Naprawy wtryskiwaczy Delphi Common Rail z paskiem kodowym C3I oraz pompowtryskiwaczy Delphi E1 do samochodów Volvo FH-12 i FH-16 w ASO Wachowiak są już dostępne.

sprzedaż
20 wrzesień 2020,  

SprzedażFormy współpracy z kontrahentami

Firma Wachowiak (dalej w tekście zwaną również „Firmą”) współpracuje ze swoimi kontrahentami na podstawie zleceń jednorazowych, stałego partnerstwa, umów o współpracy lub umów autoryzacji.

 

Wszystkie umowy zawarte pomiędzy kontrahentem a firmą Wachowiak zarówno pisemne jak i ustne noszą charakter umów cywilno-prawnych.

 

Zleceniem jednorazowym jest uważane każde zlecenie kontrahenta który nie nawiązał z Firmą stałego partnerstwa lub nie zawarł z Firmą żadnej innej umowy. Dotyczy to zarówno osób fizycznych jak i prawnych.

 

Stałe partnerstwo z firmą Wachowiak może nawiązać każda osoba prawna która ma chęć do stałej współpracy z Firmą, zapoznała się z zasadami działania Firmy i je zaakceptowała.

 

Akceptacją zasad działania Firmy przez kontrahenta odbywa się poprzez podpisanie odpowiedniego zaświadczenia lub zarejestrowanie się na www.wachowiak.pl i zaznaczenie odpowiednich pól formularza zaświadczenia. Zasady działania Firmy opisane są w udostępnionych dla kontrahentów dokumentach podanych niżej:

• Ogólne zasady działania firmy;

• Ogólne warunki sprzedaży towarów i usług;

• Zasady rozpatrywania roszczeń reklamacyjnych;

 

Umowa o współpracy może być zawarta z dowolną osobą prawną która wyraziła chęć jej zawarcia. Pozwala ona na szczegółowe określenie zasad współpracy i może obejmować dowolne aspekty ustawowej działalności firmy. Postanowienia zawarte w Umowie o współpracy mogą zastępować postanowienia dokumentów wewnętrznych Firmy jeżeli będzie zachodziła taka konieczność.

 

Umowy autoryzacyjne dotyczą warunków autoryzacji Firmy przez upoważnionych do tego celu Przedstawicieli poszczególnych Producentów. W przypadku otrzymania odpowiedniego pełnomocnictwa ze strony Producenta lub jego upoważnionego Przedstawiciela Firma Wachowiak może również podpisywać Umowy autoryzacji z wybraną osobą prawną. Umowa autoryzacyjna jest dla Firmy dokumentem nadrzędnym w zakresie postanowień w niej zawartych.