ASO Wachowiak jest pierwszą i obecnie jedyną w Polsce firmą oferującą pełne naprawy wtryskiwaczy Bosch Common Rail wykonywane zgodnie z technologją firmy Bosch.

Naprawy wtryskiwaczy Delphi Common Rail z paskiem kodowym C3I oraz pompowtryskiwaczy Delphi E1 do samochodów Volvo FH-12 i FH-16 w ASO Wachowiak są już dostępne.

sprzedaż
29 paĹşdziernik 2020,  

SprzedażOgólne zasady działania

Firma Wachowiak (dalej w tekście nazywana również „Firmą”) prowadzi swoją działalność w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, aktualne standardy rynkowe, technologie, zalecenia i procedury poszczególnych producentów układów zasilania silników wysokoprężnych, producentów silników spalinowych oraz własne procedury uwzględniające doświadczenie branżowe i specyfikę rynku krajowego.

 

Szczegółowe zasady działania oraz procedury firmy Wachowiak opisane są w następujących dokumentach:

• Ogólne warunki sprzedaży towarów i usług;

• Formy współpracy z kontrahentami;

• Zasady rozpatrywania roszczeń reklamacyjnych;

 

Dokumenty te są udostępnionych dla Klientów w punkcie obsługi klienta firmy Wachowiak oraz na stronie internetowej www.wachowiak.pl.

 

Firma Wachowiak współpracuje ze swoimi kontrahentami na podstawie zleceń jednorazowych, stałego partnerstwa, umów o współpracy lub umów autoryzacji.

 

Sprzedawane przez Firmę towary pozbawione są wad technicznych i prawnych.

 

Naprawiane przez Firmę towary z grupy układu zasilania silników wysokoprężnych dostarczane są do Klientów wyłącznie po ich testowaniu na odpowiednich urządzeniach probierczych zgodnych z wymaganiami producentów aparatury wtryskowej.

 

Towary wysyłane przez Firmę do Klientów są prawidłowo zabezpieczone, opakowane i ubezpieczone.

 

Naprawa samochodów, silników wysokoprężnych i podzespołów aparatury wtryskowej odbywa się wyłącznie na terenie firmy Wachowiak. W szczególnych przypadkach oraz w przypadkach związanych z rozpatrzeniem roszczeń reklamacyjnych Firma może dokonywać naprawy poza własnym terenem.

 

Podstawą do napraw dostarczanych przez Klientów samochodów, silników lub podzespołów aparatury wtryskowej są zlecenia klientów diagnostyka wykonana w Firmie. Diagnostyka wykonana przez osoby trzecie uwzględniana jest wyłącznie jako informacja dodatkowa.

 

Na zlecenie klienta lub w razie konieczności Firma może dokonać weryfikacji stanu podzespołów w celu określenia możliwych przyczyn powstania usterki i wystawić odpowiednią opinię. Wystawiane opinie mogą być potwierdzone przez rzeczoznawcę biegłego sądowego.

 

Wszystkie sprawy sporne pomiędzy Firmą a jej Klientami rozpatrywane są z maksymalną dokładnością i w możliwie najkrótszym czasie na podstawie obowiązujących procedur.